Mua một pho Tượng Phật gỗ như Tượng Phật Thích Ca, tượng gỗ quan âm, dược sư... về là để chiêm bái, chưng bày lâu dài, là để thấy được Ngài hàng ngày, vậy nên các bạn cần tìm hiểu kĩ để thỉnh được một pho tượng gỗ đẹp, chất lượng cao, tinh xảo mà cảm thấy hợp với mình, nhìn nét đức độ và từ bi phát ra từ Tượng Phật giúp tâm được bình an, thôi thúc lòng ta hướng thiện và làm những điều tốt đẹp cho mọi người.